เมล็ดกาแฟคั่ว

ครูผู้ช่วย / ผู้ช่วยสอน Fulltime or Parttime - KUMON เดอะมอลล์ บางกะปิ

โพส 31 Dec 2017

KUMON เดอะมอลล์ บางกะปิ

กรุงเทพมหานคร (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)


รายละเอียดของงาน: o จัดเตรียมแผนการสอน แบบฝึกหัด สื่อ และแนวทางการสอนล่วงหน้า o ประเมินผลการเรียน และสื่อสารความสามารถและทักษะที่เพิ่มขึ้นรวมถึงทักษะที่จะพัฒนาต่อไปแก่นักเรียนและผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ o ให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตามวิธีการเรียนคุมองตามที่ได้รับมอบหมาย o ให้คำแนะนำและการสนับสนุนในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย o ให้คำแนะนำและการสนับสนุนในการพัฒนาการบริหารและการดำเนินงานของศูนย์ฯ o เรียนรู้และพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง o รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ: • สัญชาติไทย มีบุคลิกภาพดี • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา • มีความสนใจงานด้านการศึกษา • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel, and PowerPoint) • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

เวลางาน: (ศูนย์ฯ เป็นผู้กำหนด) อังคาร-ศุกร์ 12.30-19.30 น. และ เสาร์ 9.30-19.00 น.
พุธ-ศุกร์ 12.30-19.30 น.และ เสาร์ อาทิตย์ 9.30-19.00 น.

หมายเหตุ สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ
วันลาพักร้อนประจำปีเมื่อบรรจุงานครบ 1 ปี โบนัสประจำปี ประกันสังคม ค่าวิชา เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง
เวลาเข้างานและเลิกงานที่ไม่ชนเวลารถติด สามารถติดต่อราชการหรือทำธุระโดยไม่เสียเวลางาน
ส่งลูกไปโรงเรียนก่อนเดินทางมาทำงานสบาย ๆ โดยไม่เข้างานสาย

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวที่ระบุประวัติการศึกษาและการทำงาน พร้อมแนบหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายปัจจุบันมาที่อีเมล [email protected] หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 098 5022862