เมล็ดกาแฟคั่ว

สโตร์

โพส 01 Jan 2018

ภัตตาคาร เล่งหงษ์

นครสวรรค์ (งานจัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics)

https://th-th.facebook.com/lenghong.nwgroup/


ด่วน! ภัตตาคารเล่งหงษ์ ภัตตาคารอาหารจีนชื่อดังประจำจังหวัดนครสวรรค์ มีความต้องการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ตามรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง : สโตร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้นที่ 10,000 บาทต่อเดือน อัตราค่าจ้างจะเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ทำงาน สวัสดิการ : - อาหารกลางวัน

    - ประกันสังคม

สถานที่ทำงาน :

 1. ภัตตาคารเล่งหงษ์ ตรงข้ามหมู่บ้านดรีมแลนด์ ต.วัดไทร
 2. โกดังเล่งหงษ์ ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ เวลาปฏิบัติงาน : 08.00-18.00 มีวันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์ ภาระหน้าที่ :
 3. จดบันทึกการซื้อขาย โอนย้ายระหว่างคลัง การเบิกใช้สินค้าและวัตถุดิบผ่านโปรแกรม EXPRESS
 4. จัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ ของสต๊อคสินค้าผ่านโปรแกรม EXPRESS
 5. ตรวจสอบและควบคุมจำนวนสต๊อคสินค้าให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
 6. ติดต่อซื้อสินค้ากับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ และตรวจคุณภาพสินค้าก่อนนำเข้าสู่สต๊อค คุณสมบัติ :
 7. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดๆ หรืออนุปริญญาที่มีประสบการณ์ทำงานสโตร์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 8. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก
 9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 10. มีความสามารถในการคำนวณเบื้องต้น
 11. อดทนต่อการทำงานภายใต้สภาวะกดดันและในเวลาที่เร่งรัดได้
 12. สามารถใช้โปรแกรม Word/Excel ได้เป็นอย่างดี
 13. สามารถใช้ Gmail หรือ Line ในการติดต่อสื่อสารได้
 14. หากมีประสบการณ์ในการใช้ EXPRESS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะติดต่อสอบถามหรือสมัครงาน สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 093-139-6771 หรือที่ Email : [email protected] เอกสารที่จำเป็นในการสมัครงาน
 15. สำเนาบัตรประชาชน
 16. สำเนาทะเบียนบ้าน
 17. สำเนาวุฒิการศึกษา

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

มีอาหารกลางวัน ค่าล่วงเวลาประกันสังคม

วิธีการสมัคร

สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 093-139-6771 หรือที่ Email : [email protected]