เมล็ดกาแฟคั่ว

Inventory Supervisor : Bangkok Hospital Chantaburi

โพส 02 Jan 2018

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

จันทบุรี (อื่นๆ)


คุณสมบัติพื้นฐาน เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25-35 ปี ประสบการณ์ : 1-3 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้า ยาและเวชภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ประเภทของงาน : งานประจำ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • บริหารจัดการคลังสินค้า ยาและเวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ตาม KPI ที่กำหนดตามมาตรฐานของบริษัท และตามเนื้องานที่ได้รับมอบหมาย
  • ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด แนวทางจากผู้บังคับบัญชาและนโยบายของบริษัท
  • เข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม ตามแนวทางข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรพ. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
  • ดูแลและควบคุมบทบาทของพนักงานให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพตามงานที่รับผิดชอบ

วิธีการสมัคร

E-mail : [email protected]
Tel : 061-0097238