เมล็ดกาแฟคั่ว

สมุห์บัญชี

โพส 03 Jan 2018

บริษัท วายเคที จำกัด

นครราชสีมา (งานบัญชี/การเงิน)


ดูแลข้อมูลทางบัญชี 2 บริษัท 1 ห้างหุ้นส่วน

 • ขายส่งหลอดไฟ ยี่ห้อ "ฟิลิปส์"
 • ขายส่งและติดตั้ง (ลูกค้ากลุ่มโรงงาน) ยี่ห้อ "ฟิลิปส์"
 • ตัวแทนขายส่งผลิตภัณฑ์จากสยามเฮลท์

 • มีประสบการณ์ในการทำงานปิดบัญชี
 • จัดทำงบประมาณ
 • มีความรู้ภาษี ภงด. 1, 2, 3 ,53, 51, 50, ภธ.40.บช 1
 • ดูแลเรื่องระบบสินทรัพย์
 • ดูแลเรื่องสินค้าทั้งหมด
 • วางแผนภาษี
 • วางแผนระบบการควบคุมภายใน
 • มีความรู้เรื่องต้นทุน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรรพากร, ออดิท ฯลฯ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่บริษัท, หรือส่งมาทาง E-mail