เมล็ดกาแฟคั่ว

ธุรการ

โพส 03 Jan 2018

พีพีเอ็น รีโวลูชั่น

นนทบุรี (งานธุรการ/เลขานุการ)


คุณสมบัติ

 - วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 - หญิง/ชาย อายุ 18 ปีข้นไป
 - มีความรับผิดชอบ,กระตือรือร้น

ลักษณะงาน

 - เก็บเอกสาร
 - คีย์ข้อมูล
 - ติดต่อประสานงาน

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง หรือทาง E-mail [email protected]