เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานฝ่ายการตลาด

โพส 03 Jan 2018

คิงส์ แฟชั่น เฮ้าส์

กรุงเทพมหานคร (การขาย)


Marketing and sale 2 ตำแหน่ง

  • สามารถออกไปพบลูกค้าตามสถานที่ต่างๆในกทม.ได้
  • สามารถนำเสนองานได้และกล้าแสดงออก

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

Extra Commission

วิธีการสมัคร

สมัครได้โดยตรงที่เบอรืโทรของบริษัท
081-8692196