เมล็ดกาแฟคั่ว

เลขานุการ

โพส 04 Jan 2018

thaiaccessbike

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)

http://www.thaiaccessbike.com


รายละเอียดงาน

จัดเตรียมเอกสารตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ติดต่อประสานงานทั้งในและต่างประเทศ ทั้งทาง online และ offline จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมายได้ จดบันทึกตารางนัดหมาย และกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญของผู้บริหาร จัดฝึกอบรม ทำ Presentation และรับรองคู่ค้าทางธุรกิจ คุณสมบัติ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ : พูด อ่าน เขียน ได้ดี มีความคล่องแคล่ว รอบรู้ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างน้อย มีมนุษสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบสูง มีความสนใจกีฬาประเภทจักรยาน หรือ อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ประกันสังคม
โบนัสตามผลงาน
ค่าทันตกรรม
ค่าตอบแทนพิเศษ
เงินช่วยเหลือการเดินทาง

วิธีการสมัคร

[email protected]