เมล็ดกาแฟคั่ว

ผู้ช่วยประจำสำนักงาน

โพส 05 Jan 2018

หน่วยเพชรเหรียญทอง 322

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)


  1. เพศ ชาย หรือ หญิง
  2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม WORD, EXCEL, POWER POINT
  4. ใช้ Internet ได้ ส่งเมล์ สแกนเอกสาร ส่ง LINE
  5. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา ุ6. มีความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้ ึ7. ไม่มีปัญหาด้านการเงิน

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนตามที่ตกลง

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง โทร 0815715571 อีเมล์ [email protected]