เมล็ดกาแฟคั่ว

3D Designer

โพส 06 Jan 2018

Event Aholic Group

นนทบุรี (งานการตลาด)


รับสมัครงาน Exhibition Designer /Event Designer (3D) เพศชาย – หญิง สามารถออกแบบ Booth , Stage, Exhibition, Display Event ฯลฯ ได้ สามารถประเมินราคาและระบุวัสดุที่ใช้ออกแบบได้ มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ทำงานเป็นทีมได้ สามารถทำงานล่วงเวลาและออกต่างจังหวัดได้
หากมีประสบการณ์ในงาน Event, Exhibition จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติและผลงานส่วนตัวได้ที่ Email :: [email protected] หรือโทร. 081-833-9973,087-457-9559