เมล็ดกาแฟคั่ว

ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ-ขนส่ง

โพส 06 Jan 2018

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธาดา เทรดดิ้ง 298/44 หมู่ 5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170

สงขลา (งานจัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics)


เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินพิเศษ , โบนัส

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง หรือ Email : [email protected] (ระบุชื่อเรื่องว่า "สมัครงาน")