เมล็ดกาแฟคั่ว

ธุรการ

โพส 08 Jan 2018

บ.เบสท์

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)


ทำงานที่การไฟฟ้าบางกรวย ชาย/หญิง วุฒิ ปวส. ทำงาน จ-ศ ด่วนน

ติดต่อ 0972952630 เมธาวั

วิธีการสมัคร

ติดต่อโดยตรง 0972952630 เมธาวี