เมล็ดกาแฟคั่ว

ฝ่ายการตลาด (Tele Sale in office)

โพส 08 Jan 2018

บริษัท ฟิส กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานการตลาด)


รายละเอียดงาน

  1. โทรและนำเสนอสินค้าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
  2. จัดทำเอกสารเสนอราคา ติดตามงานเพื่อให้งานเพิ่มตามเป้าหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร
  3. ชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี)
  4. ชอบงานขาย มีทักษะการโน้มน้าวพูดคุย รักความก้าวหน้า
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน รับผิดชอบในหน้าที่

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

รายได้ 11,000 - 15,000 + คอมมิชชั่น + ประกันสังคม/กองทุนทดแทน + สวัสดิการอื่นๆ

วิธีการสมัคร

ติดต่อสมัครงานหรือสอบถาม
เบอร์โทร 084-879-9933, 080-234-9993, 097-168-9766
ส่งประวัติได้ที่ E-mail : [email protected]