เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานบัญชี

โพส 08 Jan 2018

โชคมรกต เซอร์วิส

เชียงใหม่ (งานบัญชี/การเงิน)


บริษัท ทำเกี่ยวกับ การบริการ ซ่อม เครื่องเย็น

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

มีเงินเดือน
ประกันสังคม

วิธีการสมัคร

เข้ามาสมัครด้วยตนเอง