เมล็ดกาแฟคั่ว

ธุรการ

โพส 08 Jan 2018

บริษัท เรดิไพน์ (ประเทศไทย) จำกัด

นนทบุรี (งานธุรการ/เลขานุการ)

http://www.radipine.com


รับสมัคร พนักงานธุรการ

- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง  
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word Excel คล่อง รับเมล์ - ส่งเมลล์ 
- ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
- รู้จักการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถขายทางโทรศัพท์ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้น ในการทำงาน

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เบี้ยขยัน ปรับเงินเดือน โบนัส ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ประกันชีวิตกลุ่ม (อุบัติเหตุ)

วิธีการสมัคร

ติดต่อ คุณฐิติรัตน์ 092-442-8266