เมล็ดกาแฟคั่ว

ธุรการฝ่ายขาย

โพส 09 Jan 2018

บริษัทบ้านนาราภัทร จำกัด

สมุทรปราการ (งานธุรการ/เลขานุการ)


1.ทำเอกสารงานฝ่ายขายและอื่นๆ 2.ประสานงานภายในองค์ 3.จัดเตรียมเอกสาร

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

1.ประกันสังคม
2.โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการธุรกิจ)

วิธีการสมัคร

1.สมัครด้วยตัวเองที่โครงการ
2.ฝากประวัติที่ E-Mail [email protected]
3.โทร 096-890-8779