เมล็ดกาแฟคั่ว

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

โพส 10 Jan 2018

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (อื่นๆ)

http://www.greener.co.th


เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศและเขียนแบบ คุณสมบัติ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Microsoft Office, AutoCAD, ArcView และ ArcGIS รวมทั้งจัดทำรูปหรือแผนที่ประกอบรายงานได้เป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว หากมีประสบการณ์งานด้านอีไอเอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ

เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ EIA ( 3 ตำแหน่ง) มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ EIA มากกว่า 3 ปีขึ้นไป ( 1 ตำแหน่ง) มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ EIA มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ( 2 ตำแหน่ง) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และการจัดทำรายงานได้เป็นอย่างดี สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว หากมีความรู้ความสามารถด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์งานด้านสิ่งแวดล้อมและภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6 ตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

E-mail : [email protected]
โทร. 02-272-2727