เมล็ดกาแฟคั่ว

รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (IT Support) ด่วน จำนวน 1 อัตรา

โพส 11 Jan 2018

บริษัท สปอร์ตแมกซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)


บริษัท สปอร์ตแมกซ์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ adidas รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (IT Support) ด่วน จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ดูแลด้านการตรวจสอบระบบ Server, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) รวมทั้งควบคุมและดูแลการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ , ระบบ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดภายในบริษัทและสาขา
 • ดูแลซ่อมแซมอาการเสียของคอมพิวเตอร์ และระบบ Network ในสำนักงานเบื้องต้น คอยประสานงานกับช่าง เพื่อปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
 • ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน ดูแลระบบ Internet และระบบ Security ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในระบบของบริษัท
 • สนับสนุนการทำงานของพนักงานขาย ดูแลระบบงานและคอมพิวเตอร์ของบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์และงานระบบ
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • สามารถพัฒนาตัวเองเพื่อทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักการบริการ มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมงาน

สนใจติดต่อสอบถามและส่ง Resume มาได้ที่ คุณสถาพร เจริญเชาว์ โทรศัพท์ : 080-230-1212 e-mail : [email protected]