เมล็ดกาแฟคั่ว

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสอนฟุตบอลสำหรับเด็กเล็ก (part time วันเสาร์)

โพส 15 Jan 2018

Kensington International Kindergarten

กรุงเทพมหานคร (งานPart-time/นักศึกษาฝึกงาน)

http://www.kensington.ac.th/


โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเค็นซิงตัน เป็นโรงเรียนอนุบาลนานาชาติที่ได้เปิดทำการเรียนการสอนขึ้นในปี 2555 ก่อตั้งในบริเวณที่ ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ โรงเรียนจัดทำการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของสหราชอาณาจักร สำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ 1.5 – 6 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป้นสถานศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเป็นมืออาชีพให้แก่นักเรียน

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเค็นซิงตันกำลังเปิดหลักสูตรใหม่ โดยจัดการเรียนการสอนฟุตบอลสำหรับเด็กเล็กวัย 2-7 ปี ในวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเปิดหลักสูตรในปี 2561 นี้ เราจึงมองหาบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว มีทักษะในการทำงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครที่มีความสนใจในการศึกษาปฐมวัยและเข้าใจการทำงานในสถาบันนานาชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสอนฟุตบอลสำหรับเด็กเล็ก (part time วันเสาร์)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ช่วยผู้ฝึกสอนสอนฟุตบอลสำหรับเด็กวัย 2-7 ปี ระยะเวาระหว่าง 30 – 60 นาทีต่อคาบ
 • ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ และสื่อการสอนที่จำเป็นสำหรับชั่วโมงเรียน
 • ทำงานร่วมกับผู้ฝึกสอนต่างชาติ ตลอดชั่วโมงเรียน
 • รับผิดชอบต่อความปลอดภัย และอนามัยของเด็กทุกคน
 • ช่วยวางแผนและทำการสอนตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด
 • ดูแลเอาใจใส่ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่เด็ก และผู้ปกครอง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพ
 • ดูแลรักษามาตรฐานการทำงาน และการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ของโรงเรียน
 • ได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติ และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ หรือพละศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเด็กเล็ก อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
 • หากมีใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ FA หรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การสอน หรือโค้ชให้กับเด็กเล็ก
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงเรียนนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
 • หากมีประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานคนเดียวและร่วมงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติได้
 • รักเด็ก มีความเข้าใจและมีความสนใจในการศึกษาปฐมวัย

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

300 บาทต่อชั่วโมง

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว กรุณานำส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ [email protected]

*ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับเท่านั้น*

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน ดูได้ที่ www.kensington.ac.th