เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานคีย์ข้อมูล ประสานงาน ประชาสัมพันธ์

โพส 16 Jan 2018

Ac corp

กรุงเทพมหานคร (งานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์)


รับสมัคร พนักงานคีย์ข้อมูล ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ เขต บางกะปิ

สถาณที่ทำงาน

 • ลาดพร้าว 115 ตรงข้ามเดอะ มอลล์บางกะปิ

รายได้

 • 12,000-20,000 บาท ต่อ เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ

 • อายุ 18-30

-วุฒิ ม.3-ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่

 • มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้

 • ขยัน อดทด รับผิดชอบในหน้าที่

 • ทำงานเป็นทีมได้

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

 • สำเนาวุฒิการศึกษา

-รูปถ่าย 1” 1 รูป

ติดต่อ คุณ หมอก 0945125429

รับ 5 อัตรา ด่วนนนน!!!

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

โบนัส ประจำปี
ประกันอุบัติเหตุ
ศึกษาดูงานต่างประเทศ (คัดคน)

วิธีการสมัคร

0945125429