เมล็ดกาแฟคั่ว

Back up Service

โพส 16 Jan 2018

หจก.ทีทีเอ็กซ์ สมาร์ทไบรท์

กรุงเทพมหานคร (งานส่งเอกสาร/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ)

https://mobike.com/th/


ดูแล ทรัพยสิน บริษัท ที่เป็นจักรยานแบบให่ม่ จักรยานอัจฉริยะ ธุรกิจ จักรยานแแบบเช่า หรือ Sharing bicycle ยี่ห้อ Mobike ที่เป็นกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ มีการบริการในภาคพื้น เอเชียแปซิฟิค และภาคพื้นยุโรป แล้ว ลักษณะงาน ดูแลและเคลื่อนย้ายจักรยาน ภายในมหาวิทยลัย โดยใช้เทคโนโลยีในการทำง่านและ บริหารการจัดาการ ผ่านโปรแกรมบริษัท เข้างานและออกงาน 13.00-21.00 รายงานตัวเข้าและออกโดยใช้โปรแกรมจากญี่ปุ่น เพื่อความคล่องตัวของนายจ้างและลูกจ้าง งานค่อนข้างอิสระ ไม่มีแรงกดดัน รับผิดชอบงานในแต่ละวัน เท่านั้น

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน 10,000-13,000 เบี้ยขยัน เสื้อบริษัท โทรศัพท์ และรถกระบะใช้ระหว่างปฏิบัติงาน

วิธีการสมัคร

0800684554