เมล็ดกาแฟคั่ว

เลขานุการ

โพส 16 Jan 2018

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานธนาคาร/ประกันภัย/หุ้น)


สนใจรับสมัครเลขานุการส่วนตัว คุณสมบัติ เพศหญิง อายุระหว่าง22-30ปี วุติการศึกษา:ปวช/ปวส/ป.ตรี อาศัยอยู่ในเขตสาทร/ยานนาวา(พิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้(บางครั้ง) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ดี มีความอดทนสูง

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน:10,000-15,000บาท/ต่อเดือน
(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าคอมมิชชั่น
โบนัส(พิจารณาตามไตรมาส)

วิธีการสมัคร

ติดต่อคุณสุชญา ปองมงคล
081-802-8321 หรือ 081-902-6662