เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

โพส 17 Jan 2018

สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

นครปฐม (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

http://region7.dld.go.th/th/index.php/en/2015-03-0...


ด้วยสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

18,000 บาท

วิธีการสมัคร

ด้วยตนเอง