เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

โพส 17 Jan 2018

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

https://www.cri.or.th


คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลระบบเครือข่ายอย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย
 • จัดการ และดูแลระบบเครือข่ายของสถาบันฯให้พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านเครือข่าย ดาต้าเซ็นเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และระบบที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
 • มีประสบการณ์ดูแลระบบ VMWare หรือ Hyper-V หรือ Amazon AWS
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญระบบปฏิบัติการ Windows Server หรือ ระบบปฏิบัติการ Linux
 • มีความรู้ด้านระบบ ITIL
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน และหาความรู้เพิ่มเติม

วิธีการสมัคร

การรับสมัคร ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.cri.or.th