เมล็ดกาแฟคั่ว

นักวิชาการเกษตร/ผู้ควบคุมงาน

โพส 17 Jan 2018

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.เอ็น. การ์เด้น

นนทบุรี (งานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมือง)


ค่าตอบแทน : 13,000 - 15,000 บาท (ขึ้นเงินเดือนทุกปี) คุณสมบัติ :

1. เพศชาย หรือ เพศหญิง 
2. ปริญญาตรี สาขา การจัดการศัตรูพืช, เกษตรเขตร้อน, ป่าไม้, พืชสวน, พืชไร่
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่งาน :

1. ควบคุมดูแล มอบหมายงาน ให้กับพนักงานสวนในสังกัด และดูแลการลา ขาด สาย 
   รวมทั้งการเซ็นชื่อปฏิบัติงานของพนักงาน
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่บริษัทมอบหมาย และแจ้งให้บริษัททราบ
3. ดูแล บำรุง รักษา ต้นไม้และสวนของหน่วยงาน ที่บริษัทมอบหมายให้เรียบร้อย
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ปฏิบัติงานที่ :

สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ) จังหวัดนนทบุรี

วิธีการสมัคร

ด่วน...เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
ติดต่อ 08 6058 7819 คุณคนึงนิตย์ หรือ คุณปรีชา