เมล็ดกาแฟคั่ว

สถาปนิก

โพส 18 Jan 2018

บจก.เออร์เบิน แคพิทอล แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์

สมุทรสาคร (งานโยธา/สถาปัตย์/แต่งภายใน)

https://www.facebook.com/UCdevelopment/


สถาปนิก 2 อัตรา งานออกแบบ - เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม

Architect Design • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • รับผิดชอบงานด้านออกแบบ Concept Design • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม • สามารถใช้โปรแกรม CAD, 3D Modeling ได้ดี • สามารถตรวจหน้างานก่อสร้างได้ • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

Architect Design Development • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถทำงานในส่วนของการพัฒนาแบบได้ดี • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม • สามารถใช้โปรแกรม CAD, 3D Modeling ได้ดี • สามารถตรวจหน้างานก่อสร้างได้ • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

: สวัสดิการพนักงาน :
1. ประกันสังคม
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. ค่าเดินทาง (ในกรณีไปติดต่องาน)
4. วันหยุดพักร้อนประจำปี
5. ท่องเที่ยวประจำปี
6. โบนัสประจําปี

วิธีการสมัคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 034-112445 • 081-7209715
หรืออีเมล์มาที่ [email protected]
หรือหน้าเฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/ucdevelopment/