เมล็ดกาแฟคั่ว

Customer Service Coordinator Focal Point

โพส 19 Jan 2018

Health at Home

กรุงเทพมหานคร (งานการตลาด)

https://healthathome.in.th/


ลักษณะงาน:

 • เป็นศูนย์กลาง ในการติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหา เสนอทางเลือก ให้กับลูกค้า ทีมงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • ติดต่อประสานงาน รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้ ลูกค้า ที่ใช้บริการเฮลท์ แอท โฮม เช่น ขอเปลี่ยนตัวผู้ดูแล ไม่พอใจบริการ ขอเปลี่ยนเงื่อนไขการบริการ
 • ติดต่อประสานงานรับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้ ผู้ดูแล ที่ทำงานกับเฮลท์ แอท โฮม เช่น ขอลากิจ ลาหยุด ลาป่วย แนะนำการเดินทาง
 • แก้ไขปัญหา ให้กับทั้ง ผู้ดูแล และ ลูกค้า ด้วยความละมุนละม่อน อดทน ใจเย็น ให้ปัญหาที่มีหมดไป โดยไม่บิดเบือนความจริง
 • แนะนำทางเลือก ให้กับลูกค้าและผู้ดูแลตามเงื่อนไขสถานการณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อดทน ซื่อสัตย์ รักการบริการ สามารถรับความกดดันได้ดี
 • เป็นผู้ฟังที่ดี จริงใจและจริงจังกับการให้บริการ
 • มีศิลปะในการสื่อสาร ผ่อนหนักให้เป็นเบา โดยไม่บิดเบือนความจริง
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
 • ให้เกียรติผู้ดูแล และเข้าใจเห็นใจลูกค้า
 • พูดและพิมพ์ภาษาไทยได้ดี ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดอายุ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

รายได้ตามประสบการณ์

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติมาที่ [email protected] หรือโทร 081-7315332