เมล็ดกาแฟคั่ว

คนดูแลคนแก่

โพส 19 Jan 2018

Health at Home

กรุงเทพมหานคร (อื่นๆ)

https://healthathome.in.th/


  • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-50 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า 1 ปี
  • ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิ พูดคุยรู้เรื่อง

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

800-1,000/ วัน ไม่มีหักเพิ่ม

วิธีการสมัคร

แอดไลน์ @carepro หรือโทร 02-0803936 กด 3