เมล็ดกาแฟคั่ว

Tele-Sales

โพส 19 Jan 2018

Health at Home

กรุงเทพมหานคร (งานการตลาด)

https://healthathome.in.th/


ลักษณะงาน:

 • รับการติดต่อจากลูกค้า (Inbound Sales) นำเสนอรายละเอียด บริการ ขอบเขตการทำงานของเฮลท์ แอท โฮมให้ลูกค้าเข้าใจทางโทรศัพท์
 • ติดต่อหาลูกค้าใหม่ตามที่ได้รับมอบหมาย (Outbound Sales)
 • พูดคุยเพื่อรับทราบข้อมูล อาการเบื้องต้นของผู้ที่ต้องการรับการดูแล (คนไข้)
 • สรุปอาการ รายละเอียดของผู้ที่ต้องการรับการดูแล รูปแบบ กิจกรรมการดูแล ตลอดจนถึงวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ
 • สรุปลักษณะผู้ดูแลมืออาชีพ (Professional Care Giver) ที่ลูกค้าต้องการ
 • รับรองลูกค้าที่ใช้บริการผ่านส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆที่เฮลท์แอทโอมมี
 • ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสรรหา ว่าจ้างผู้ดูแลสำเร็จลุล่วง ด้วยความราบรื่น รวดเร็ว พึงพอใจ
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ติดตามสอบถาม อัพเดตข้อมูล ช่วยแก้ปัญหา นำเสนอวิธีแก้ปัญหา
 • หาลูกค้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนดให้

หมายเหตุ: ทางบริษัทมีเงินเดือน และสวัสดิการให้ ไม่ใช่ Tele-Sales ที่ได้รับแต่ค่าคอมมิชชั่น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีทักษะการพูด การขาย สื่อสารชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่ขี้เกรงใจ รักษาคำพูด *ใจเย็น อดทน รับฟัง *ชอบพูดคุย แก้ปัญหา ช่วยเหลือ *ซื่อสัตย์
 • พูดและพิมพ์ภาษาไทยได้ดี ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนตามประสบการณ์

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติมาที่ [email protected] หรือโทร 081-7315332