เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานขับรถ

โพส 20 Jan 2018

บริษัท จีเทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานส่งเอกสาร/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ)

http://www.getec.co.th/portforio.html


บริษัท จีเทค จำกัด ก่อตั้งมากว่า 37 ปี ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบ และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยทีมงานที่ทรงคุณวุฒิ วิศวกร, โฟร์แมนและช่างเทคนิคที่ชำนาญงานมากด้วยประสบการณ์ และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของงานระบบไฟฟ้า ทำให้ประหยัด ทั้งเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทีมงานของเราสามารถทำงานเข้ากับหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ผลงานที่ผ่านมาสามารถอ้างอิงได้ในด้านความตรงต่อเวลา คุณภาพของงานวิธีการติดตั้ง และคุณสมบัติ ของอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนด

" ผู้นำด้านงานระบบ คุณภาพครบตามมาตรฐาน จริงใจต่อผู้ใช้บริการ พัฒนางานด้วยความภูมิใจ " " Leader in business Quality and Standard, Honest Service, Proudly Improving"

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ AIA

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจติดต่อสมัครงาน ส่งรายละเอียดและหลักฐานมาที่ ฝ่ายบุคคล คุณกรชวัล แก้วเขียว
โทรศัพท์ : 0-2954-7800 ต่อ 121 ,081-551-3939
โทรสาร : 0-2589-8765
อีเมลล์ : [email protected]