เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงาน เคาเตอร์จุดขาย

โพส 22 Jan 2018

บริษัท บีเอ็มบี เอเชีย จำกัด(สำนักงานใหญ่)

ภูเก็ต (การขาย)


We’re hiring! Many positions available to join our growing team!

Smart Points Sale Counter x 10 positions

 • Thai nationals
 • Good attitude & service-minded, well articulated & good communication skill
 • Speaking English is preferred, but not necessary
 • Starting salary 18,000-20,000
 • Standard 6-8 work hours / day
 • Previous sale experience will be favored
 • Locations: Kathu, Patong & Phuket Town areas

If that’s you, send us your resume to [email protected] or call 086-3354112 for any inquiry.


รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

พนักงาน เคาเตอร์จุดขาย * 10 ตำแหน่ง

 • สัญชาติไทย
 • เป็นคนอัธยาศัย มารยาทดี ชอบงานบริการ สื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนเริ่มต้นที่ 18,000-20,000฿
 • เวลาทำงานปกติ 6-8 ชม. / วัน
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ทำงาน: กะทู้ ป่าตอง และในเมือง

หากสนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติการทำงาน (CV) เข้ามาที่ [email protected] หรือหากมีคำถามเพิ่มเติม โทร. 086-3354112

วิธีการสมัคร

กรุณาส่งประวัติการทำงาน (CV) เข้ามาที่ [email protected] หรือหากมีคำถามเพิ่มเติม โทร. 086-3354112