เมล็ดกาแฟคั่ว

Electrical engineer

โพส 01 Feb 2018

เอ็มอีเอส มิตรโพรเจค เซอร์วิสเซส จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานช่าง/วิศวกร)

http://www.mitrproject.co.th


MES Mitr Project Services Co., Ltd. รับสมัคร Electrical engineer สนใจ ติดต่อ คุณกอบกุล 02-7173059 Website : http://www.mitrproject.co.th/

Position : Electrical Engineer

Job description

 • Detailed Design Construction drawing work for Grounding and Lighting system etc.
 • Prepare specification for Quotation request electrical equipment e.g. Transformer,
     UPS, DC charger, Cable 
 • Coordinate activities of construction team ( at site)
 • Supervise plant installation, commissioning and maintenance ( at site ) Qualifications:
 •  Male or Female
 • Bachelor’s or Master Degree in Electrical Engineering or related field ,GPA 2.5 Up
 • Welcome new graduates
 • Good interpersonal communication and team motivational skills
 • Good command of English
 • Open mind, fast learning and attentive to details
 • Ability to work hard and under pressure
 • Ability to work in upcountry or overseas
 • High computer literacy skill
 • Knowledge of AutoCAD 2D, pivot table is a must

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการมากมาย เช่น ประกันชีวิตกลุ่ม, วันหยุดพักร้อน, โบนัส, รถ ที่พัก ( สำหรับพนักงานที่ต้องไปทำต่างจังหวัดหรือ ต่างประเทศ) เป็นต้น

วิธีการสมัคร

E mail : [email protected]
Tel : 02-7173059 คุณ กอบกุล