เมล็ดกาแฟคั่ว

ครูสอนภาษาอังกฤษ

โพส 01 Feb 2018

Easy and Simple English

กรุงเทพมหานคร (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)

http://easysimpleenglish.com/


ลักษณะของงาน : 1.สอน ภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ตามจุดประสงค์ความต้องการของผู้เรียน(วัยทำงาน) 2.ช่วยเหลือผู้เรียนในเรื่องของเอกสารของผู้เรียน 3.เน้นสอน การสนทนา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและด้านการทำงาน เพื่อพัฒนาการ พูด ฟัง อ่าน เขียน 4.ลงบันทึกการสอน 5.ทำตามแผนงานเมื่อได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สามารถสื่อสาร/สนทนา เป็นภาษาอังกฤษ ได้100% 2.มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 3.มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 4.มีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ดี 5.มีประสบการณ์ในการสอน(พิจารณาเป็นพิเศษ) 6.หากเคยใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศหรือมีสำเนียงอเมริกันหรือ บริทิช(พิจารณาเป็นพิเศษ)

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ประกันสังคม ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยขยัน
เงินเดือน 13000-20000

วิธีการสมัคร

ส่ง resume มาได้ที่ [email protected]
เดินทางเข้ามาสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สถาบัน ติดต่อ 02-612-1249