เมล็ดกาแฟคั่ว

ครู

โพส 02 Feb 2018

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ

กรุงเทพมหานคร (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)

http://tvbac.ac.th/web/home


วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดอัตรา สาขาการตลาด สาขาการท่องเที่ยว สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาธุรกิจสถานพยาบาล สามารถสมัครได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ตามประสบการณ์

วิธีการสมัคร

หรือส่งเอกสารได้ที่ e - mail : [email protected]