เมล็ดกาแฟคั่ว

Sale Engineer ***ด่วนมาก***

โพส 02 Feb 2018

บริษัท เทอร์ไบน์ โปรดัคท์ ซัพพลาย จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานช่าง/วิศวกร)

http://www.tpsengsolution.com/index.php/en/


หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ทำการเข้าพบและประสานงานกับลูกค้าในรายละเอียดต่างๆ -ดูแล ควบคุม ประสานงาน และการปฎิบัติงานในไซร์งานที่กำหนด -รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ -เพศ ชาย-หญิง -อายุ 22-30 ปี -ระดับการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท ในสาขาเครื่องกล , สาขาไฟฟ้า หรือสาขาแมคคาทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีประสบการณ์ 1-5 ปี (หรือนักศึกษาจบใหม่ยินดีพิจารณา) -มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาติใบขับขี่ สามารถนำมาปฎิบัติงานได้

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ประกันสังคม , ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน , โบนัสตามผลงาน , ค่ายานพาหนะ

วิธีการสมัคร

แนบ Resume ส่งเมล์มาที่ [email protected]
หรือ 085-021-0553 คุณจุทาราชห์(เรียว)