เมล็ดกาแฟคั่ว

นักศึกษาทำงาน Part Time ร้านอาหาร

โพส 05 Feb 2018

LovelyTime

กรุงเทพมหานคร (งานPart-time/นักศึกษาฝึกงาน)


เสิรฟอาหาร ล้างจาน เก็บโต๊ะ ทำความสะอาดสถานที่ ทำงาน 6 วันๆละ 4 ชม. 10.00-14.00

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

วันละ 250 บาท (ทำ 4 ชม.)

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง โทร.0814533174 เพื่อนัดมาสัมภาษณ์ที่ร้าน