เมล็ดกาแฟคั่ว

รับพนักงานขาย

โพส 07 Feb 2018

บริษัท ซีอาร์ วินเนอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานการตลาด)


รับพนักงานขายจำนวน 5 ตำแหน่ง ปวส.- ปริญญาตรี อายุ 22-35 ปี

strong text

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน + คอมมิชชั่น

วิธีการสมัคร

ส่งใบสม้ครมาตามอีเมล์บริษัทฯ ภายใน สิ้นเดือน กพ.2561