เมล็ดกาแฟคั่ว

ช่างติดตั้งกล้องติดรถยนต์

โพส 07 Feb 2018

Vonic Corporation

กรุงเทพมหานคร (งานช่าง/วิศวกร)

http://www.vonic.co.th


ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เงินเดือนตามฝีมือและตามตกลง มีหัวหน้างานฝึกให้ ทำงานเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ ถ้ามีประสบการณ์หรือเข้าใจเกี่ยวกับระบบรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ออฟฟิศอยู่ที่ พุทธบูชา 44 พระรามสอง เข้างาน 8.30 - 17.30

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

มีโบนัส+ประกันสังคม

วิธีการสมัคร

ติดต่อ ภาคิน 08 1446 1446