เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายด่วน!!!

โพส 11 Feb 2018

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

http://www.tup.ac.th/


คุณสมบัติ 1.เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.สามารถติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Network 3.ดูและและตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย 4.สามารถซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง/โทรสอบถาม