เมล็ดกาแฟคั่ว

ช่างซ่อมบริการลูกค้า

โพส 13 Feb 2018

อะโปรเวิลด์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (อื่นๆ)


ชื่อบริษัท : อะโปรเวิลด์ จำกัด

ที่ตั้งบริษัท : สุขุมวิท 24 ห่างจากบีทีเอสพร้อมพงษ์ประมาณ 10 นาที

รายละเอียดงาน : ช่างซ่อมบริการลูกค้า,จัดส่งเอกสาร นิตยสาร และทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
  • สามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ และมีมอเตอร์ไซค์
  • ไม่จำกัดเพศ หรืออายุ
  • ขยัน อดทน

รายะละเอียดเพิ่มเติม

-เงินเดือน 12,000 บาท (3เดือนแรก ช่วงทดลองงาน) + ค่าน้ำมัน 1,500 บาท หลังจากผ่านการทดลองงานปรับขึ้นเป็น 15,000 รวมค่าน้ำมัน

  • ประกันสังคมบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
  • วันเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 09.00-18.00 และ เสาร์ 09.00-17.00
  • หยุดเดือนละ 6 วัน คือวันอาทิตย์และวันธรรมดา 1 วันแบบอาทิตย์เว้นอาทิตย์ และหยุดวันนักขัตฤกษ์ของไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ประวัติส่วนตัว
  2. เอกสารแนะนำตัว
  3. เอกสารอื่นๆ (สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่)

วิธีการรับสมัคร ส่งใบสมัครทางอีเมล์และนัดสัมภาษณ์

E-mail : [email protected] / [email protected] (แอน) สอบถามเพิ่มเติม 02-102-9129

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

-เงินเดือน 12,000 บาท (3เดือนแรก ช่วงทดลองงาน) + ค่าน้ำมัน 1,500 บาท หลังจากผ่านการทดลองงานปรับขึ้นเป็น 15,000 รวมค่าน้ำมัน
- ประกันสังคมบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
- วันเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 09.00-18.00 และ เสาร์ 09.00-17.00
- หยุดเดือนละ 6 วัน คือวันอาทิตย์และวันธรรมดา 1 วันแบบอาทิตย์เว้นอาทิตย์ และหยุดวันนักขัตฤกษ์ของไทย

วิธีการสมัคร

E-mail : [email protected] / [email protected] (แอน) สอบถามเพิ่มเติม 02-102-9129