เมล็ดกาแฟคั่ว

วิศวกรโครงการ

โพส 15 Feb 2018

ดีพี เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง

กรุงเทพมหานคร (งานช่าง/วิศวกร)

http://www.หลังคายูพีวีซ...


วิศวกรโครงการ รายละเอียดงาน • วางแผน บริหาร การปฏิบัติงานก่อสร้างที่รับผิดชอบตามนโยบายและมาตรฐาน • ควบคุมผู้รับเหมาทั้งในเรื่องของงบประมาณ คุณภาพ ความปลอดภัย และระยะเวลาในการก่อสร้าง • ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของทีมงานและผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง • ตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้าง • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารโครงการ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป • สามารถควบคุม และวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนได้เป็นอย่างดี • สามารถใช้งานซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมและการบริหารได้ เช่น AutoCAD และสามารถวิเคราะห์แบบก่อสร้างหรือสามารถเขียน ,ถอดแบบ และออกแบบLayout และ งานโครงสร้างได้ • มีใบประกอบวิชาชีพ • มีใบขับขี่รถยนต์ สวัสดิการ • โบนัส, เบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ • ประกันสังคม • รถยนต์ประจำตำแหน่ง •
URGENT Required; Project Engineer for Construction project. -1 year experience / Non-Experience in manage and control construction project.

  • Supervise construction activities and report to the Mgmt, team describing overall project status, any issues, etc.
  • Bachelor or Master Degree in Civil/Structure Engineering.
  • Good working attitude & possess high integrity.
  • Willing to do site works and can work at flexible time. For more informaiton please contact me [email protected]

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

• โบนัส, เบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
• ประกันสังคม
• รถยนต์ประจำตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

0843889857 คุณนาย
[email protected]