เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า

โพส 15 Feb 2018

บริษัท ฮัสกี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานส่งเอกสาร/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ)

http://huskiesbags.com


  • ขับรถส่งสินค้าไปยังลูกค้า (บริษัท)
  • ขับรถส่งสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ ของบริษัท
  • ขับรถส่งสินค้างานแฟร์ , เฟอร์นิเจอร์ เพื่อจัดแสดงงานสินค้าต่าง ๆ ของบริษัท
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการของบริษัท

วิธีการสมัคร

[email protected]