เมล็ดกาแฟคั่ว

PROJECT ADMINISTRATOR

โพส 19 Feb 2018

Little Big Links Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

http://www.surveycan.com


บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด เป็นบริษัท Startup ที่ได้นำนวัตกรรม ความสร้างสรรค์สู่โลกออนไลน์ของประเทศไทย อย่างเช่นการให้บริการระบบบริหารจัดการแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์ SurveyCan (www.surveycan.com) ที่มีผู้ใช้งานเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน และระบบการประเมิน 360 องศา บริษัทยังให้บริการแบบครบวงจรในการสำรวจ เช่นการออกแบบแบบสอบถาม การวิเคราะห์รายงานผล อีกทั้งยังมีบริการที่ปรึกษาด้านการสำรวจวิจัย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดอบรมด้วย เรากำลังมองหาทีมงานที่จะมาร่วมในทีม Operation และ ‘เพื่อนร่วมงาน’ ที่พร้อมนำทีมก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน หน้าที่ความรับผิดชอบ • ช่วยเหลือดูแลระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ SurveyCan • บริการและดูแลลูกค้าหลังการขาย เช่นตอบคำถามลูกค้า ให้บริการข้อมูลลูกค้า • นำเสนอผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการต่างให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ (ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ระบบแบบสอบถามออนไลน์ surveycan.com ระบบการประเมิน 360 องศา และระบบ IT อื่นๆ ส่วนบริการหลักๆ ที่มีได้แก่การสำรวจวิจัย การออกแบบแบบสอบถาม การวิเคราะห์และรายงานผล) • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ใบเสนอราคา ข้อเสนอโครงการ เป็นต้น • สนับสนุนช่วยเหลืองานอื่นๆ ของบริษัท เช่นการจัดทำรายงานผลให้ลูกค้า • ช่วยเหลือและช่วยแสวงหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัท คุณสมบัติ • ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือระบบสาระสนเทศ • สนใจข่าวสารเทคโนโลยี IT • สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ • มีทักษะในการสื่อสาร และให้คำอธิบายสาธิตระบบซอฟต์แวร์ • สามารถใช้งาน Microsoft Word และ Powerpoint ได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ Excel ขั้นพื้นฐานได้ (หากมีความชำนาญจะพิจารณาเป็นพิเศษ) • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ • พร้อมจะเรียนรู้งานและทักษะใหม่ๆ

สถานที่ทำงาน อาคารวิเศษศิริ 226 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (รถไฟฟ้า BTS สนามเป้า)

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ อัตราเงินเดือน 20,000-25,000 (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์) + ค่าคอมมิชชั่น และโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
เวลาทำงาน 08.30 – 18.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

วิธีการสมัคร

ส่งเรซูเม่ มาที่ Email: [email protected] โทร 088-848-2101