เมล็ดกาแฟคั่ว

นักเขียนประจำกองบรรณาธิการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ หลายอัตรา

โพส 20 Feb 2018

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)

http://www.pattanawichakarn.com


รายละเอียดของงาน

 • สร้างสรรค์งานทางด้านหนังสือ
 • วิเคราะห์งานทางการศึกษา
 • พิสูจน์อักษร
 • ตรวจรูปแบบความถูกต้องของต้นฉบับ
 • ติดต่อประสานงานผู้เขียน คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษา: ระดับ ปวส และ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, คณิตศาสตร์, เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักการอ่าน และงานเขียน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน
 • มีความสามารถทางภาษา สามารถตรวจพิสูจน์อักษรได้
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office programs
 • มีใบขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
 • หากมีประสบการณ์ในการสอน หรือช่วยสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สุขุมวิท 81 สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่บริษัทฯ หรือ ติดต่อทางอีเมลล์ด้านล่างนี้

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด 875, 877 ซ.อ่อนนุช10 ถ.สุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2311-0981-4 โทรสาร 0-2311-5837 E-mail: [email protected]

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดีการครบ

วิธีการสมัคร

ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่บริษัทฯ
หรือ ติดต่อทางอีเมลล์ด้านล่างนี้

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด 875, 877 ซ.อ่อนนุช10 ถ.สุขุมวิท แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2311-0981-4 โทรสาร 0-2311-5837
E-mail: [email protected]