เมล็ดกาแฟคั่ว

ผู้จัดการโครงการระดับอาวุโส

โพส 20 Feb 2018

bitnextrecruitment

กรุงเทพมหานคร (งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ)


ผู้จัดการโครงการจะรับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการโครงการด้านเทคโนโลยี ทั้งต้นทุน ระยะเวลาและขอบเขต ความรับผิดชอบ ได้แก่ : วางแผนโครงการ วางแผนการสื่อสารจัดสรรงานและตั้งเป้าหมาย ความรับผิดชอบ • สร้างแผนโครงการ • รักษาวัตถุประสงค์ของโครงการ • ระบุและแก้ไขปัญหาและความเสี่ยง • รายงานความคืบหน้าของโครงการ นำเสนอทางออกที่เป็นไปได้และโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้น • ปฏิบัติตามแนวทางการเปลี่ยนแปลง • จัดการทรัพยากรเพื่อให้กำหนดการตรงไปตามแผน • ประชุมและกำหนดความคาดหวังในทีมงานของโครงการ • ควบคุมโครงการให้อยู่ในงบประมาณ

คุณสมบัติ • เป็นคนไทยที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หากปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • ประสบการณ์ในการทำงานบริหารโครงการ 5-10 ขึ้นไปปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการใหญ่ • ผ่านการรับรอง PMP หากมีประสบการณ์ PMO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะการเป็นผู้นำ • เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการจัดการที่ดี สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว

ผลประโยชน์ • ได้ทำงานในโครงการเทคโนโลยีที่จะปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต • โบนัสที่สูงมากหลังจากทำงานเพียงไม่กี่เดือน ขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัท • ได้ทำงานกับนักธุรกิจชาวแคนาดาอย่างใกล้ชิด

เงินเดือน • 30,000 - 100,000+ บาทต่อเดือน

ติดต่อเราที่[email protected]

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ผลประโยชน์
• ได้ทำงานในโครงการเทคโนโลยีที่จะปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต
• โบนัสที่สูงมากหลังจากทำงานเพียงไม่กี่เดือน ขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัท
• ได้ทำงานกับนักธุรกิจชาวแคนาดาอย่างใกล้ชิด

เงินเดือน
• 30,000 - 100,000+ บาทต่อเดือน

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครได้ที่ [email protected]