เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานร้านถ่ายเอกสาร

โพส 04 Mar 2018

ร้านถ่ายเอกสาร

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)


รับสมัครพนักงานทำงานร้านถ่ายเอกสาร สถานที่ทำงานอยู่ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี ผู้สนใจควรมีคุณวุฒิดังต่อไปนี้

  1. การศึกษาขั้นต่ำ ม.3 หรือมีประสบการณ์ทำงานร้านถ่ายเอกสารมาก่อน
  2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
  3. มีความขยัน ตั้งใจทำงาน
  4. รักงานบริการ ผู้ที่สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ 0897706662 ไลน์ไอดี plevalee