เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานฝ่ายการผลิตด้านการเกษตร

โพส 05 Mar 2018

บริษัท ชัยโยฟาร์ม จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมือง)


บริษัท ชัยโยฟาร์ม จำกัด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ประกอบกิจการขายส่ง-ขายปลีก พืชผักปลอดสารพิษ เมล็ดพันธุ์ทุกชนิด และวัสดุอุปกรณ์โรงเรืองสำเร็จรูป

รับสมัคร : พนักงานฝ่ายการผลิตด้านการเกษตร

ลักษณะงาน : ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายผลิต ในแผนกต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :

  • เพศชายหรือหญิง
  • อายุ 20-40 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ทำงานล่วงเวลาได้
  • ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัด ปี
  • เงินเดือน ตามตกลง
  • จำนวนที่รับ 10 อัตรา
  • เขตพื้นที่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หลักฐานการสมัคร :
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
  • วุฒิการศึกษา
  • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 ใบ