เมล็ดกาแฟคั่ว

PRODUCTIONS ADMIN:เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต

โพส 07 Mar 2018

สยามเฟธเธอร์ ปรอดักส์ จำกัด

สมุทรปราการ (งานธุรการ/เลขานุการ)

http://www.siamfeatherproducts.com


คุณสมบัติ -เพศหญิง การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป อายุระว่าง 22-30ปี -มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานด้านการผลิต -มีประสบการณ์ในการทำงานทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ WORD,EXCEL ได้ -เวลาทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

วิธีการสมัคร

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร 02-4258084-7 / 061-3871771