เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานฝ่ายบุคคล

โพส 09 Mar 2018

โรงเรียนนานาชาติทรีนีตี้

กรุงเทพมหานคร (งานทรัพยากรบุคคล)


ชาย/หญิง สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ ทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ เงินเดือน 20,000 บาท

วิธีการสมัคร

โทรติดต่อคุณบุญศรี 02-661-3993 เพื่อนัดวันสัมภาษณ์