เมล็ดกาแฟคั่ว

Accounting Officer / พนักงานบัญชี

โพส 09 Mar 2018

บริษัท วิชยาธร การบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานบัญชี/การเงิน)

http://vaccountancy.com/


ลักษณะงาน : ทำบัญชีครบวงจร

– สำหรับผู้สนใจ ก้าวหน้าในสายงานอาชีพด้านการสอบบัญชี, งานบัญชี สามารถขึ้นทะเบียนเก็บชั่วโมง ฝึกหัดงานสอบบัญชีได้*

– มีความต้องการฝึกประสบการณ์ เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชี CPA หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA

– เรียนรู้การให้คำปรึกษาด้านบัญชีและธุรกิจ การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี

Qualifications :

– เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส. และ ปริญญาตรี การบัญชี

– ไม่มีประสบการณ์

– มีประสบการณ์ ปิดงบการเงิน และมีความรู้ด้านภาษีจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

– มีความรอบคอบ และรับผิดชอบงาน

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

มีสวัสดิการโบนัสประจำปี ทำงาน จันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 พักร้อน 6 วันต่อปี และวันหยุด 17วันต่อปี

วิธีการสมัคร

บริษัท วิชยาธร การบัญชี จำกัด
288/64 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220
โทร 029703545
ติดต่อ คุณณษมา 0855564555 หรือ Email: [email protected]

สามารถเข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่บริษทฯค่ะ