เมล็ดกาแฟคั่ว

ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์

โพส 10 Mar 2018

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี จ.สระแก้ว

สระแก้ว (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ)


สถานศึกษาเอกชน เปิดรับสมัครด่วน!!! หลายอัตรา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และการบัญชี สามารถ เริ่มงานได้ทันทีที่ผ่านการพิจารณา

วิธีการสมัคร

1) ทางโทรศัพท์หมายเลข 086-3118250
2) ทางอีเมล [email protected]
3) สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน ไฮเทค-เทคโนโลยี จ.สระแก้ว